متن آهنگ فرشته ها از رابی ویلیامز

 • می نشینم و منتظر می مانم
  آیا فرشته ای به سرنوشت من فکر می کند؟
  و آیا آنها می دانند
  جاهایی که می رویم
  وقتی خاکستری و پیر شدیم
  چون به من گفته شده
  این نجات به بالهای آنها اجازه می دهد تا باز شوند
  بنابراین وقتی روی تخت خوابیده ام
  افکار در سرم می چرخد
  و احساس می کنم عشق مرده است
  من در عوض فرشته ها را دوست دارم

  و از طریق آن همه او به من محافظت می کند
  عشق و علاقه زیاد
  درست یا غلط می گویم
  و پایین آبشار
  هر کجا که ممکن است مرا ببرد
  من می دانم که زندگی مرا نمی شکند
  وقتی می آیم تماس بگیرم ، او مرا رها نمی کند
  من در عوض فرشته ها را دوست دارم

  وقتی احساس ضعف می کنم
  و درد من در یک خیابان یک طرفه قدم می زند
  به بالا نگاه می کنم
  و می دانم که همیشه از عشق برخوردار خواهم شد
  و با افزایش احساسات
  او گوشت را به استخوان های من می کشد
  و وقتی عشق مرده است
  من در عوض فرشته ها را دوست دارم

  و از طریق آن همه او به من محافظت می کند
  عشق و علاقه زیاد
  درست یا غلط می گویم
  و پایین آبشار
  هر کجا که ممکن است مرا ببرد
  من می دانم که زندگی مرا نمی شکند
  وقتی می آیم تماس بگیرم ، او مرا رها نمی کند
  من در عوض فرشته ها را دوست دارم

  و از طریق آن همه او به من محافظت می کند
  عشق و علاقه زیاد
  درست یا غلط می گویم
  و پایین آبشار
  هر کجا که ممکن است مرا ببرد
  من می دانم که زندگی مرا نمی شکند
  وقتی می آیم تماس بگیرم ، او مرا رها نمی کند
  من در عوض فرشته ها را دوست دارمنویسنده/نویسندگان: گای آنتونی چمبرز ، رابرت پیتر ویلیامز
  ناشر: مدیریت حقوق BMG ، گروه انتشارات موسیقی جهانی
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب