متن آهنگ Can't Fight The Moonlight از LeAnn Rimes

 • زیر آسمان عاشقان
  با تو خواهم بود
  و هیچ کس در اطراف نیست
  اگر فکر می کنید که نمی افتید
  خوب فقط صبر کن تا
  تا غروب آفتاب

  زیر نور ستاره ، نور ستاره
  احساس جادویی وجود دارد ، درست است
  امشب قلب شما را می رباید

  می توانید سعی کنید مقاومت کنید
  سعی کن از بوسه ام پنهان شوی
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  عمیق در تاریکی
  قلب خود را تسلیم خواهید کرد
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  نه ، شما نمی توانید با آن مبارزه کنید
  به قلب شما خواهد رسید

  از عشق گریزی نیست
  یکبار نسیم ملایم
  طلسم آن را بر قلب شما می بافد
  مهم نیست که شما چه فکر می کنید
  زیاد طول نمی کشد
  تا در آغوش من باشی
  زیر نور ستاره ، نور ستاره
  ما در ریتم گم می شویم ، درست است
  احساس کنید امشب قلب شما را می رباید

  می توانید سعی کنید مقاومت کنید
  سعی کن از بوسه ام پنهان شوی
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  عمیق در تاریکی
  قلب خود را تسلیم خواهید کرد
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  نه نمیتونی باهاش ​​مبارزه کنی
  اهمیتی نداره تو چکار میکنی
  شب به تو می رسد

  پس تلاش نکن
  شما هرگز برنده نخواهید شد

  بخشی از من نور ستاره ، نور ستاره
  احساس جادویی وجود دارد ، درست است
  امشب قلب شما را می رباید

  می توانید سعی کنید مقاومت کنید
  سعی کن از بوسه ام پنهان شوی
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  عمیق در تاریکی
  قلب خود را تسلیم خواهید کرد
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  انجام ندهید

  شما می توانید سعی کنید مقاومت کنید (سعی کنید از بوسه من پنهان شوید)
  اما میدونی
  آیا نمی دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  عمیق در تاریکی
  قلب خود را تسلیم خواهید کرد
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  نه ، شما نمی توانید با آن مبارزه کنید
  می توانید سعی کنید مقاومت کنید
  می توانی از بوسه من پنهان شوی
  آیا نمی دانید ، آیا نمی دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنید
  عمیق در تاریکی
  قلب خود را تسلیم خواهید کرد
  اما میدونی
  اما می دانید که نمی توانید با مهتاب مبارزه کنیدنویسنده/نویسندگان: دیان وارن
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب