متن آهنگ Creep از Radiohead

 • وقتی قبلا اینجا بودی
  نتونستم تو چشمات نگاه کنم
  تو مثل یک فرشته هستی
  پوست تو باعث گریه من می شود

  مثل یک پر شناور می شوی
  در دنیایی زیبا
  و ای کاش من خاص بودم
  تو خیلی خاص هستی

  اما من یک خزنده هستم ، من یک فرد عجیب و غریب هستم.
  من اینجا چیکار میکنم
  من به اینجا تعلق ندارم

  برام مهم نیست درد داره
  من می خواهم کنترل داشته باشم
  من بدن کاملی می خواهم
  من روح کاملی می خواهم

  می خواهم توجه کنید
  وقتی دور و برم نیست
  تو خیلی خاص هستی
  کاش من خاص بودم

  اما من یک خزنده هستم ، من یک فرد عجیب و غریب هستم.
  من اینجا چیکار میکنم
  من به اینجا تعلق ندارم

  دوباره داره تموم میشه ،
  داره تموم میشه
  او اجرا می کند ، اجرا می کند

  هرچیزی که تورو خوشحال کنه
  هر چه می خواهید
  تو خیلی خاص هستی
  کاش من خاص بودم

  اما من یک خزنده هستم ، من یک غریب هستم ،
  من اینجا چیکار میکنم
  من به اینجا تعلق ندارم
  من به اینجا تعلق ندارم


مقالات جالب