متن آهنگ Macarena از لوس دل ریو

 • من سعی نمی کنم شما را فریب دهم

  وقتی می رقصم به من می گویند ماکارنا
  و پسرها ، آنها می گویند من خوب هستم
  همه آنها من را می خواهند
  آنها نمی توانند مرا داشته باشند
  بنابراین همه آنها می آیند و در کنار من می رقصند
  با من حرکت کن
  با من شعار بده
  و اگر خوب باشی ، من تو را با خود به خانه می برم

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  اما نگران دوست پسر من نباش
  او پسری است که نامش ویتورینو است
  من او را نمی خواهم
  طاقت نیاورد
  او خوب نبود بنابراین من (هاهاها)

  حالا ، بیا ، من باید چه کار می کردم؟
  او خارج از شهر بود و دو دوستش بسیار خوب بودند

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  من سعی نمی کنم شما را فریب دهم

  Mac mac mac mac mac mac macarena
  Mac mac mac mac mac mac macarena
  Mac mac mac mac mac mac macarena

  Mac mac mac mac mac mac macarena
  Mac mac mac mac mac mac macarena
  Mac mac mac mac mac mac macarena

  Macarena Macarena Macarena Macarena

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  بیا و مرا پیدا کن ، اسم من مکارنا است
  همیشه در مهمانی با دختران خوب باشید
  بیا به من بپیوند
  با من برقص
  و همه شما همراهان با من شعار می دهید

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنا

  به بدن خود شادی دهید ماکارنا
  اینکه بدن شما به شما شادی و خوبی می بخشد
  به بدنت شادی بده ، ماکارنا
  هی ماکارنانویسنده / نویسندگان: دالمو مدیروس ، آنتونیو رومرو مونگه ، رافائل رویز پردیگونز
  ناشر: Sony/ATV Music Publishing LLC ، Warner Chappell Music، Inc.
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب