متن آهنگ Moonshadow از Cat Stevens

 • آه ، من در پی سایه ماه ، سایه ماه ، سایه ماه هستم
  Leapin and hoppin 'on a moonshadow، moonshadow، moonshadow

  و اگر روزی دستهایم را گم کنم ، گاوآهنم را از دست بدهم ، زمینم را از دست بدهم
  آه اگر من هرگز دستانم را از دست بدهم ، اوه اگر دیگر مجبور نباشم کار کنم

  و اگر روزی چشمهایم را از دست بدهم ، اگر رنگهایم همه خشک شوند
  بله اگر چشمانم را از دست بدهم ، اوه اگر دیگر مجبور نباشم گریه کنم

  آه ، من در پی سایه ماه ، سایه ماه ، سایه ماه هستم
  Leapin and hoppin 'on a moonshadow، moonshadow، moonshadow

  و اگر روزی پاهایم را از دست بدهم ، ناله نمی کنم و التماس نمی کنم
  بله اگر پاهایم را از دست بدهم ، اوه اگر دیگر مجبور نباشم راه بروم

  و اگر روزی دهانم را از دست بدهم ، تمام دندانهایم ، از شمال و جنوب
  بله اگر دهانم را از دست بدهم ، اوه اگر مجبور نباشم صحبت کنم

  طول کشید تا من را پیدا کرد؟ از چراغ وفادار پرسیدم
  طول کشید تا من را پیدا کرد؟ و میخوای شب بمونی

  سایه ماه ، سایه ماه ، سایه ماه ، سایه ماهنویسنده/نویسندگان: یوسف اسلام
  ناشر: مدیریت حقوق BMG
  اشعار مجاز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب