متن آهنگ Take Me Home Country Roads از جان دنور

 • تقریبا بهشت ​​، ویرجینیای غربی
  کوههای بلو ریج
  رود شنندوآ ،
  زندگی آنجا قدیمی است
  پیرتر از درختان
  جوانتر از کوه
  مثل نسیم می وزد

  جاده های روستایی ، مرا به خانه ببر
  به جایی که من تعلق دارم
  ویرجینیای غربی ، مامان کوهستانی
  مرا به خانه ببر ، جاده های روستایی

  همه خاطراتم دورش جمع شدند
  خانم معدنچی ، بیگانه با آب آبی
  تیره و غبارآلود ، روی آسمان نقاشی شده است
  طعم مه آلود مهتاب
  قطره های اشک در چشمم

  جاده های روستایی ، مرا به خانه ببر
  به جایی که من تعلق دارم
  ویرجینیای غربی ، مامان کوهستانی
  مرا به خانه ببر ، جاده های روستایی

  صدای او را می شنوم
  ساعت صبح با من تماس می گیرد
  رادیو مرا به یاد خانه دورم می اندازد
  And drivin 'down the road I feelin'
  اینکه دیروز ، دیروز باید خانه بودم

  جاده های روستایی ، مرا به خانه ببر
  به جایی که من تعلق دارم
  ویرجینیای غربی ، مامان کوهستانی
  مرا به خانه ببر ، جاده های روستایی

  جاده های روستایی ، مرا به خانه ببر
  به جایی که من تعلق دارم
  ویرجینیای غربی ، مامان کوهستانی
  مرا به خانه ببر ، جاده های روستایی

  مرا به خانه ببر ، حالا جاده های روستایی
  مرا به خانه ببر ، حالا جاده های روستایی


مقالات جالب