متن آهنگ You Got It از روی اوربیسون

 • هربار به چشمان مهربانت نگاه می کنم
  من عشقی را می بینم که پول آن را نمی توان خرید
  یک نگاه از تو دور می شوم
  می ترسم که شما اینجا هستید تا بمانید

  هرچی بخوای بهش رسیدی
  به هر چیزی که نیاز دارید ، آن را دریافت کرده اید
  عزیزم ، به هر چیزی رسیدی

  هر بار که شما را در آغوش می گیرم ، درکم را شروع می کنم
  همه چیز درباره تو به من می گوید من مرد تو هستم
  من زندگی می کنم (زندگی می کنم) زندگی (زندگی من) برای بودن (بودن) با شما (با شما)
  هیچ کس (هیچ کس) نمی تواند کارهایی را که شما انجام می دهید (شما انجام دهید)

  هرچی بخوای بهش رسیدی
  به هر چیزی که نیاز دارید ، آن را دریافت کرده اید
  عزیزم ، به هر چیزی رسیدی

  هر چیزی که می خواهید (به آن رسیدید)
  هر چیزی که نیاز دارید (آن را دریافت کردید)
  اصلا هرچیزی

  (فهمیدی)
  خوشحالم که عشقم را به شما تقدیم می کنم
  من می دانم که شما همانطور که من احساس می کنم احساس می کنید

  هرچی بخوای بهش رسیدی
  به هر چیزی که نیاز دارید ، آن را دریافت کرده اید
  عزیزم ، به هر چیزی رسیدی

  هرچی بخوای بهش رسیدی
  به هر چیزی که نیاز دارید ، آن را دریافت کرده اید
  عزیزم ، به هر چیزی رسیدی
  همه چیز (شما آن را دریافت کردید) عزیزم شما آن را دریافت کردید!


مقالات جالب