متن آهنگ Heroes از M Zns Zelmerlöw

 • به خدایان نگویید که من آشفتگی به جا گذاشته ام
  من نمی توانم کاری را که انجام شده است لغو کنم
  بیایید برای پوشش تلاش کنیم

  اگر من تنها قهرمان باقی مانده باشم چه؟
  بهتر است تفنگ خود را شلیک کنید
  یکبار و برای همیشه

  گفت برو چشماتو خشک کن
  و طوری زندگی کن که انگار فردایی وجود ندارد پسر
  و به بقیه هم بگو
  بروم مثل مرغ مگس خوار بخوانم
  بزرگترین سرودی که تا به حال شنیده شده است

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  قهرمانان

  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم
  قهرمانان

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  قهرمانان

  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم
  قهرمانان

  جیرجیرک ها برای شما آهنگ می خوانند
  یک کلمه نگویید صدایی درنیاورید
  خلقت زندگی است

  کرم ها را تبدیل به پروانه می کنم
  از خواب بیدار شوید و این دنیا را بچرخانید
  در قدردانی

  او گفت من هرگز طرف شما را ترک نکردم
  وقتی گم شدی من پشت سرم را دنبال کردم
  پایه و اساس شما بود

  حالا برو مثل یک مرغ مگس خوار بخوان
  بزرگترین سرودی که تا به حال شنیده شده است
  حالا با هم بخوانید

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  قهرمانان

  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم
  قهرمانان

  ما قهرمانان هستیم

  (ما با شیاطین می رقصیم)
  (شما می توانید یک قهرمان باشید)

  حالا برو مثل یک مرغ مگس خوار بخوان
  بزرگترین سرودی که تا به حال شنیده شده است
  حالا با هم بخوانید

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  قهرمانان

  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم
  قهرمانان

  ما قهرمانان زمان خود هستیم
  قهرمانان

  اما ما با شیاطین در ذهن خود می رقصیم
  قهرمانان

  ما قهرمانان هستیمنویسنده / نویسندگان: Anton Malmberg Haard Af Segerstad ، Joy Deb ، Linnea Deb
  ناشر: BMG Rights Management ، Sony/ATV Music Publishing LLC
  اشعار مجاز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب