متن آهنگ The Best از تینا ترنر

 • وقتی بهت نیاز دارم با تو تماس می گیرم ، قلبم آتش گرفته است
  تو به من می آیی ، وحشی و سیمی به من بیا
  اوه ، شما به من مراجعه کنید ، هر آنچه را که نیاز دارم به من بدهید

  یک عمر زندگی با وعده ها و یک دنیا رویاها به من هدیه دهید
  زبان عشق را طوری بدانید که بدانید معنی آن چیست
  مامان ، و نمی تواند اشتباه باشد ، قلبم را بگیر و آن را قوی کن ، عزیزم
  شما به سادگی بهترین هستید ، بهتر از بقیه
  بهتر از هر کسی ، کسی که من تا به حال ملاقات کرده ام
  من روی قلب شما گیر کرده ام ، به هر کلمه ای که می گویید آویزان هستم
  ما را از هم جدا کن عزیزم ، من ترجیح می دهم مرده باشم

  در قلب تو شروع هر شب و هر روز را می بینم
  در چشمان تو گم می شوم ، شسته می شوم
  تا زمانی که اینجا در آغوش تو بودم نمی توانستم جای بهتری باشم
  شما به سادگی بهترین هستید ، بهتر از بقیه
  بهتر از هر کسی ، کسی که من تا به حال ملاقات کرده ام
  من روی قلب شما گیر کرده ام ، به هر کلمه ای که می گویید آویزان هستم
  ما را از هم جدا کن عزیزم ، من ترجیح می دهم مرده باشم

  هربار که مرا ترک می کنی کنترلم را از دست می دهم
  تو با قلب و روح من دور می شوی
  حتی وقتی تنها هستم می توانم شما را احساس کنم
  آه عزیزم ، رهایم نکن
  شما بهترین هستید ، بهتر از بقیه
  بهتر از هر کسی ، کسی که من تا به حال ملاقات کرده ام
  من روی قلب شما گیر کرده ام
  من به هر کلمه ای که می گویید پایبندم
  ما پاره از هم جدا
  عزیزم من ترجیح میدم مرده باشم
  اوه شما بهترین هستید


مقالات جالب