متن آهنگ I See Fire از اد شیران

 • ای چشم مه آلود کوه زیر
  مراقب روح برادرانم باش
  و آیا باید آسمان را از آتش و دود پر کرد
  مراقب پسر دورین باشید

  اگر قرار است این کار به آتش ختم شود
  سپس باید همه با هم بسوزیم
  تماشای شعله های آتش در شب بالا برود
  تماس برای طناب ، ارسال شده توسط ما و ما
  تماشای شعله های آتش در ارتفاع و در سمت کوه بالا

  و اگر باید امشب بمیریم
  همه باید با هم بمیریم
  برای آخرین بار یک لیوان شراب بریزید
  صدا زدن طناب
  همانطور که می خواهیم آماده کنیم
  تماشای شعله های آتش در طرف کوه و در طرف آن را تماشا کنید
  ویرانی بر آسمان می آید

  اکنون آتش را در داخل کوه می بینم
  آتش را می بینم که درختان را می سوزاند
  و آتش را می بینم که روح ها را فرو می برد
  و خون نسیم را در نسیم می بینم
  و امیدوارم مرا به خاطر بسپاری

  آه ، آیا مردم من باید سقوط کنند
  سپس مطمئناً من نیز همین کار را می کنم
  محصور در تالارهای کوهستانی
  خیلی نزدیک شعله شدیم
  پدر را صدا کنید محکم نگه دارید و ما این کار را می کنیم
  تماشای شعله های آتش در طرف کوه و در طرف آن را تماشا کنید
  ویرانی بر آسمان می آید

  اکنون آتش را در داخل کوه می بینم
  آتش را می بینم که درختان را می سوزاند
  و آتش را می بینم که روح ها را فرو می برد
  و خون نسیم را در نسیم می بینم
  و امیدوارم مرا به خاطر بسپاری

  و اگر شب می سوزد
  چشمانم را می پوشانم
  زیرا اگر تاریکی بازگردد ، پس
  برادرانم خواهند مرد
  و همینطور که این آسمان در حال سقوط است
  با این شهر تنها برخورد کرد
  و با آن سایه روی زمین
  صدای فریاد مردمم را می شنوم

  اکنون آتش را در داخل کوهها می بینم
  آتش را می بینم که درختان را می سوزاند
  و آتش را می بینم که روح ها را فرو می برد
  و خون نسیم را در نسیم می بینم

  اتش میبینم
  اوه شما می دانید که دیدم شهری در حال سوختن است (آتش)
  و آتش می بینم
  احساس گرما روی پوست من (آتش)
  و من آتش (آتش) را می بینم
  و من آتش می بینم (در دامنه کوه و در آتش می سوزد)نویسنده/نویسندگان: اد شیران
  ناشر: گروه انتشارات جهانی موسیقی
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب