متن آهنگ Last Christmas از Wham!

 • کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  یکبار گاز گرفته و دوبار خجالتی
  فاصله ام را حفظ می کنم
  اما تو هنوز چشمم را می گیری
  بگو عزیزم
  آیا من رو می شناسید؟
  خوب ، یک سال گذشت
  من را متعجب نمی کند

  پیچیدم و فرستادم
  با یادداشتی نوشته 'دوستت دارم'
  جدی گفتم
  حالا می دانم چه احمقی بوده ام
  اما اگه الان منو بوسیدی
  میدونم بازم منو گول میزنی

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  اوه ، اوه ، عزیزم

  اتاقی شلوغ
  دوستانی با چشمان خسته
  من از تو پنهان می شوم
  و روح یخی تو
  خدای من ، من فکر می کردم تو کسی هستی که باید به او تکیه کنی
  من؟ حدس می زنم شانه ای برای گریه کردن بودم

  چهره ای بر معشوق با آتشی در دل
  مردی تحت پوشش ، اما تو مرا از هم جدا کردی
  حالا من یک عشق واقعی پیدا کرده ام. دیگر هرگز مرا فریب نخواهی داد

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  اما فردای آن روز آن را واگذار کردید
  امسال
  برای نجاتم از اشک
  به شخص خاصی می دهم

  چهره ای بر معشوق با آتشی در دل
  قلبم را به تو دادم
  مردی تحت پوشش ، اما شما او را از هم جدا کردید
  شاید سال آینده آن را به کسی بدهم ...
  به شخص خاصی می دهم

  ویژه
  کسی
  کسی
  به کسی می دهم ...
  به شخص خاصی می دهم

  که در عوض چیزی به من می دهند
  به کسی می دهم ...
  قلبم را بگیر و شاهد سوختن آن باش
  به کسی می دهم ...

  به کسی می دهم ...
  به شخص خاصی می دهم

  من فکر کردم شما اینجا هستید تا بمانید
  چطور تونستی یک روز دوستم داشته باشی
  من فکر می کردم شما شخص خاصی هستید

  به تو قلبم داد

  به کسی می دهم ...
  به کسی می دهم ...

  کریسمس گذشته
  قلبم را به تو دادم
  آن را واگذار کردی

  به کسی می دهم ...
  به کسی می دهم ...نویسنده/نویسندگان: جورج مایکل
  ناشر: Warner Chappell Music، Inc.
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب