متن آهنگ If You not the One (دنیل بدینگفیلد)

 • اگر شما آن شخص نیستید ، چرا امروز روح من شاد است؟
  اگر شما آن شخص نیستید ، چرا دست من این گونه به دست شما می آید؟
  اگر شما مال من نیستید ، چرا قلب شما به تماس من پاسخ می دهد؟
  اگر شما مال من نباشید ، آیا من اصلاً قدرت ایستادن را دارم؟

  من هرگز نمی دانم آینده چه می آورد ،
  اما می دانم که تو الان با من هستی ،
  ما از پس آن بر می آییم ،
  و امیدوارم شما کسی باشید که من زندگی خود را با او در میان می گذارم

  من نمی خواهم فرار کنم اما نمی توانم تحمل کنم ، نمی فهمم ،
  اگر من برای شما ساخته نشده ام ، چرا قلبم به من می گوید که هستم؟
  آیا راهی وجود دارد که بتوانم در آغوش تو بمانم؟

  اگر من به تو احتیاج ندارم پس چرا روی تختم گریه می کنم؟
  اگر من به شما احتیاج ندارم ، پس چرا نام شما در ذهن من طنین انداز است؟
  اگر شما برای من نیستید پس چرا این فاصله زندگی من را ناقص می کند؟
  اگر شما برای من نیستید ، چرا من شما را به عنوان همسر خود در خواب می بینم؟

  نمیدونم چرا اینقدر دور شدی ،
  اما می دانم که این همه حقیقت دارد ،
  ما از پس آن بر می آییم ،
  و امیدوارم شما کسی باشید که من زندگی خود را با او در میان می گذارم ،
  و ای کاش می توانی آن کسی باشی که من با او می میرم ،
  و دعا می کنم تو کسی باشی که من خانه اش را با او می سازم ،
  امیدوارم تمام عمر دوستت داشته باشم

  من نمی خواهم فرار کنم اما نمی توانم تحمل کنم ، نمی فهمم ،
  اگر من برای شما ساخته نشده ام ، چرا قلبم به من می گوید که هستم؟
  آیا راهی وجود دارد که بتوانم در آغوش تو بمانم؟

  چون دلم برای جسم و روحت آنقدر تنگ شده که نفسم را می گیرد
  و من تو را در قلبم دم می زنم و دعا می کنم تا امروز قدرت داشته باشم ،
  چون دوستت دارم ، چه غلط و چه درست ،
  و گرچه نمی توانم امشب با تو باشم ،
  میدونی قلب من کنارته

  من نمی خواهم فرار کنم اما نمی توانم آن را تحمل کنم ،
  نمی فهمم ،
  اگر من برای شما ساخته نشده ام ، چرا قلبم به من می گوید که هستم؟
  آیا راهی وجود دارد که بتوانم در آغوش تو بمانم؟نویسنده/نویسندگان: دانیل بدینگفیلد
  ناشر: Sony/ATV Music Publishing LLC
  اشعار مجاز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب