متن آهنگ باربی دختر از Aqua

 • هیا ، باربی
  سلام کن!
  میخوای بری یه پیاده روی؟
  مطمئنا کن
  بپرید داخل

  من یک دختر باربی در دنیای باربی هستم
  زندگی در پلاستیک ، فوق العاده است
  تو می توانی موهایم را برس کنی ، همه جا من را در بیاور
  تخیل ، زندگی خلقت شماست

  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی!

  من یک دختر باربی در دنیای باربی هستم
  زندگی در پلاستیک ، فوق العاده است
  تو می توانی موهایم را برس کنی ، همه جا من را در بیاور
  تخیل ، زندگی خلقت شماست

  من یک دختر بمبو بلوند در دنیای فانتزی هستم
  لباسم را بپوش ، محکم کن ، من عروسک تو هستم
  تو عروسک منی ، راک اند رول ، زرق و برق را به رنگ صورتی احساس کن
  اینجا مرا ببوس ، آنجا مرا لمس کن ، هانکی پانکی
  تو میتوانی لمس کنی
  میتونی بازی کنی
  اگر بگویی 'من همیشه مال تو هستم'

  من یک دختر باربی در دنیای باربی هستم
  زندگی در پلاستیک ، فوق العاده است
  تو می توانی موهایم را برس کنی ، همه جا من را در بیاور
  تخیل ، زندگی خلقت شماست

  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)

  مرا مجبور کن راه بروم ، مرا مجبور به صحبت کن ، هر کاری که دوست داری بکن
  من می توانم مانند یک ستاره رفتار کنم ، می توانم روی زانوهایم التماس کنم
  بیا جهش کن ، دوست بیمبو ، بگذار این کار را دوباره انجام دهیم
  شهر را بزن ، احمق باش ، بیا بریم مهمانی

  تو میتوانی لمس کنی
  میتونی بازی کنی
  اگر بگویی 'من همیشه مال تو هستم'
  تو میتوانی لمس کنی
  میتونی بازی کنی
  اگر بگویی 'من همیشه مال تو هستم'

  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)

  من یک دختر باربی در دنیای باربی هستم
  زندگی در پلاستیک ، فوق العاده است
  تو می توانی موهایم را برس کنی ، همه جا من را در بیاور
  تخیل ، زندگی خلقت شماست

  من یک دختر باربی در دنیای باربی هستم
  زندگی در پلاستیک ، فوق العاده است
  تو می توانی موهایم را برس کنی ، همه جا من را در بیاور
  تخیل ، زندگی خلقت شماست

  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (آخ آخ بله)
  بجنب باربی بیا بریم به میهمانی! (اوه اوه اوه اوه)

  اوه ، من خیلی لذت می برم!
  خوب ، باربی ، ما تازه شروع کرده ایم
  اوه ، دوستت دارم کن


مقالات جالب