متن آهنگ برای همیشه جوان از باب دیلن

 • خدا نگهدارت و نگهدارت باشه همیشه
  باشد که همه آرزوهای شما محقق شود
  باشد که شما همیشه برای دیگران این کار را انجام دهید
  و اجازه دهید دیگران به جای شما این کار را انجام دهند
  باشد که نردبانی بسوی ستارگان بسازید
  و از هر پله ای بالا بروید
  باشد که بمانی
  انشالله همیشه جوان بمونید

  همیشه جوان
  همیشه جوان
  باشد که بمانی
  برای همیشه جوان بمانید

  باشد که شما بزرگسال باشید تا عادل باشید
  ایشالله بزرگ بشی و حقیقت داشته باشی
  باشد که همیشه حقیقت را بدانید
  و چراغ های اطراف خود را ببینید

  انشالله همیشه شجاع باشید
  راست بایستید و قوی باشید
  باشد که بمانی
  انشالله همیشه جوان بمونید

  همیشه جوان
  همیشه جوان
  باشد که بمانی
  برای همیشه جوان بمانید

  باشد که دستان شما همیشه شلوغ باشد
  باشد که پاهای شما همیشه تند باشد
  باشد که پایه و اساس محکمی داشته باشید
  وقتی بادهای تغییرات جابجا می شوند

  باشد که قلب شما همیشه شاد باشد
  باشد که آهنگ شما همیشه خوانده شود
  و باشد که بمانی
  انشالله همیشه جوان بمونید

  همیشه جوان
  همیشه جوان
  باشد که بمانی
  انشالله همیشه جوان بمونید


مقالات جالب