متن آهنگ The A Team از اد شیران

 • لبهای سفید ، صورت رنگ پریده
  تنفس در دانه های برف
  ریه های سوخته ، طعم ترش
  نور رفته ، پایان روز
  تلاش برای پرداخت اجاره بها
  شبهای طولانی ، مردان عجیب

  و می گویند
  او در تیم کلاس A است
  در رویای روزانه اش گیر کرده
  از 18 سالگی اینطور بوده
  اما اخیراً ، چهره او به نظر می رسد
  به آرامی فرو می رود ، هدر می رود
  مثل شیرینی خرد می شود
  و فریاد می زنند
  بدترین چیزهای زندگی برای ما رایگان است

  چون ما فقط زیر دست برتر هستیم
  و برای چند گرم دیوانه شوید
  و او نمی خواهد امشب بیرون برود
  و در لوله ای به سرزمین مادری پرواز می کند
  یا عشق را به مرد دیگری می فروشد
  بیرون خیلی سرده
  برای پرواز فرشتگان
  فرشتگان برای پرواز

  دستکش پاره شده ، بارانی
  سعی کرد شنا کند و روی آب بماند
  خانه خشک ، لباس مرطوب
  تغییر ناچیز ، اسکناس
  چشم های خسته و گلو خشک شده است
  زنگ بزن دختر ، تلفن نداره

  و می گویند
  او در تیم کلاس A است
  در رویای روزانه اش گیر کرده
  از 18 سالگی اینطور بوده
  اما اخیراً ، چهره او به نظر می رسد
  به آرامی فرو می رود ، هدر می رود
  مثل شیرینی خرد می شود
  و فریاد می زنند
  بدترین چیزهای زندگی برای ما رایگان است

  چون ما فقط زیر دست برتر هستیم
  و برای چند گرم دیوانه شوید
  اما او نمی خواهد امشب بیرون برود
  و در لوله ای به سرزمین مادری پرواز می کند
  عشق را به مرد دیگری می فروشد
  بیرون خیلی سرده
  برای پرواز فرشتگان

  فرشته ای خواهد مرد
  سفید پوشیده شده است
  چشمان بسته و برای زندگی بهتر
  این بار ، امشب محو می شویم
  مستقیم در خط

  و می گویند
  او در تیم کلاس A است
  در رویای روزانه اش گیر کرده
  از 18 سالگی اینطور بوده
  اما اخیراً ، چهره او به نظر می رسد
  به آرامی فرو می رود ، هدر می رود
  مثل شیرینی خرد می شود
  و فریاد می زنند
  بدترین چیزهای زندگی برای ما رایگان است

  و همه ما زیر دست برتر هستیم
  و برای چند گرم دیوانه شوید
  و ما نمی خواهیم امشب بیرون برویم
  و در لوله ، به سرزمین مادری پرواز کنید
  یا عشق را به مرد دیگری بفروشید
  بیرون خیلی سرده
  برای پرواز فرشتگان
  فرشتگان برای پرواز
  پرواز پرواز
  برای پرواز فرشتگان ، پرواز ، پرواز
  تا فرشته ها بمیرندنویسنده/نویسندگان: ED SHERAN
  ناشر: Sony/ATV Music Publishing LLC
  اشعار دارای مجوز و ارائه شده توسط LyricFind


مقالات جالب